Om VD3L 2018-01-10T17:30:18+00:00

VerksamhetsDesign 3L AB

Bakgrund
Startade 2007 och erbjuder utbildning, konsulting och
inspirationsföreläsningar som ger deltagaren förståelse,
verktyg och inspiration för den fortsatta utmaningen att
förbättra/utveckla sig själv, sina kamrater, sitt team och
verksamheten.