Utbildning 2018-01-16T16:08:15+00:00

Utbildning

Leffes övertygelse
Man får de medarbetare och den verksamhet man förtjänar.

Engagemang
För att SKAPA engagerade och ansvarstagande medarbetare krävs att verksamheten
lyssnar på och bjuder in så medarbetarnas kunskap, förmåga, ambition, idéer osv tas till vara.
Lägg sedan till kloka, utmanande och genomtänkta utbildningar så kan verksamheten bli hur bra som helst.

VD3L erbjuder därför utbildningar i:

  • Ledarskap, grund och fortsättning
  • Medarbetarskap
  • Presentationsteknik
  • Introduktion/fadderskap och
  • BAM, Bättre arbetsmiljö, grund och fortsättning för chefer och skyddsombud.
  • BAS-P & BAS-U.

Genomförande
I många utbildningar ingår teori, dialog, erfarenhetsutbyte om bl.a.
ansvarstagande, processer, hårda och mjuka verktyg/kompetenser,
kommunikation, feedback, grupputveckling, krav & förväntningar,
sälja idéer och budskap, lyssna kompetens, insikt, kunskap och förmåga.

Målet med utbildningarna är
Att skapa en deltagare som efteråt vill, vågar och kan bidra till den fortsatta
förbättringen/utvecklingen av sig själv, sina kamrater, sitt team och verksamheten
.