Konsultation 2018-01-16T16:09:11+00:00

Konsultation

Konsult
Som konsult kan jag stötta inom ett stort antal områden. Arbetsledning vid akut brist,
processinförande/effektivisering, vid förändringar, när attitydundersökningar ska processas,
stötta nya ledare osv.

Teamutveckling/konferenser
Stöttar gärna vid planering och/eller genomförande vid teamutvecklingsdagar/konferenser.

Underkonsult
Som under konsult genomför jag idag utbildningar i ledarskap, BAM, BAS-P & BAS-U