Inspirationsföreläsning 2018-01-10T17:16:59+00:00

Inspirationsföreläsning

Genomförande
För att inspirationsföreläsningar inte bara ska bli en tillfällig energi boost
utan få en bestående effekt måste man knyta ihop säcken.

Det kan vara att vi skapar dialog i smågrupper och funderar på vad fungerar
bra i dag och vad vore viktigast för oss att förbättra/utveckla i det område som
inspirationsföreläsningen handlat om.

Grupperna presenterar och innan vi skiljs åt så har vi kommit överens hur vi går vidare?
När följer vi upp? vem/vilka ansvarar för att det blir genomfört?

Annars har vi skapat förväntningar som inte kommer att infrias.
Hur går det då med förtroendet som ledarskapet jobbar på att utveckla.