Affärsidé 2018-01-10T17:20:14+00:00

Vision/affärsidé

Vision
Att ha ett framgångsrikt företag med balans mellan uppdrag hos kunder
och tid för egen utveckling och återhämtning.

Affärsidé
Kunden ska efter utvärdering medvetet välja att fortsätta samarbete
med VerksamhetsDesign 3L AB.